Te rugăm să citești cu atenție termenii și condițiile de utilizare prezentate mai jos, înainte de a folosi sau de a obține orice materiale, informații sau servicii prin intermediul acestui Site.

Scopul acestor termeni și condiții este să-ți explice care sunt datele pe care le prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Suntem conștienți că datele cu caracter personal îți aparțin, de aceea depunem toate eforturile să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu dezvăluim date cu caracter personal unor părți terțe fără a te informa.

Utilizarea acestui Site confirmă faptul că ai acceptat condițiile prezentate mai jos. Dacă nu ești de acord cu acestea, te rugăm să nu continui accesarea Site-ului și/sau utilizarea serviciilor noastre.

Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le transmiți.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Toți utilizatorii Site-ului se obligă să respecte prezentele condiții pentru utilizarea Site-ului. Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reținerea, stocarea și/sau utilizarea informațiilor și materialelor Site-ului, a serviciilor sau a funcțiilor oferite în sau de Site sau a conținutului Site-ului, în orice modalitate, ești de acord cu fiecare dintre termenii și condițiile prezentate în continuare.

Acest Site își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare prealabilă: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului în orice moment, modificările făcute fiind considerate a fi acceptate de tine dacă vei continua să folosești Site-ul după afișarea Termenilor și Condițiilor pe Site, după notificarea în prealabil, în mod vizibil, cu privire la faptul că prezenții Termeni și Condiții au fost actualizați.

Tu și acest Site sunteți contractori independenți și nicio agenție, parteneriat, relație angajat-angajator nu este urmărită și nu se va crea prin utilizarea Site-ului.

SCOPUL

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația aplicabilă sau care se află deja în relații contractuale cu acest site. Site-ul și serviciile oferite de Site nu sunt destinate minorilor.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru desfășurarea activităților sale, acest site prelucrează date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai site-ului.

Datele cu caracter personal se referă la informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, și anume, informații despre o persoană a cărei identitate este fie clară în mod evident, sau poate fi, cel puțin, stabilită prin obținerea unor informații suplimentare.

În cazul în care datele despre o astfel de persoană sunt prelucrate, această persoană este denumită „persoana vizată” în înțelesul legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datele prelucrate prin intermediul Site-ului pot fi folosite în scopuri precum:

 • Desfășurarea operațiunilor de recrutare de personal;
 • Administrarea și mentenanța acestui Site;
 • Soluționarea cererilor, a întrebărilor sau a reclamațiilor tale;
 • Comunicarea cu partenerii contractuali și oricare colaboratori (indiferent dacă aceasta se face punctual sau în baza unui contract).

În urma introducerii datelor cu caracter personal ale tale în una dintre secțiunile Site-ului, îți exprimi acordul expres și neechivoc pentru ca deținătorul Site-ului să poată folosi aceste date în scopul în care le-ai furnizat.

Prin utilizarea de către tine a Site-ului, pot fi colectate următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de e-mail;
 • Numărul de telefon;
 • IP-ul;
 • Ora vizitezi Site-ului;
 • Locul de unde s-a accesat Site-ul.

Acest Site folosește cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor utilizatorilor acestui site. Spre exemplu, folosește cookie-uri pentru a te putea identifica și pentru a-ți putea furniza informații și servicii bazate pe preferințele pe care ți le-ai exprimat în vizitele tale anterioare.

Site-ul folosește două tipuri de fișiere Cookie, din punctul de vedere al duratei de valabilitate: per sesiune și fixe.

Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare care se instalează în terminalul unui utilizator în timpul vizitei pe website-ul și până la închiderea sesiunii sau a browser-ului folosit.

Cookie-urile fixe sunt instalate de către aplicații terțe de monitorizare cum ar fi Google, Facebook, cu acordul utilizatorului, și rămân în terminalul utilizat pentru o perioadă de timp mai mare, în funcție de parametrii acestora sau până când sunt șterse manual de către utilizator sau prin resetarea browserelor sau a device-urilor folosite pentru accesarea site-ului. Site-ul nu este răspunzător de cookie-urile fixe instalate de browsere sau aplicații terțe accesate de către utilizatorii site-ului.

De asemenea, site-ul folosește două tipuri de cookie-uri, din punctul de vedere al obiectivelor de utilizare: de functionare și de promovare (marketing).

Utilizatorul are dreptul de a nu accepta utilizarea cookie-urilor de promovare, caz în care datele acestuia vor fi anonimizate, dar poate continua navigarea. În situația în care utilizatorul nu acceptă folosirea cookie-urilor ce asigură funcționarea site-ului, acesta este posibil să fie redirecționat de pe site, neputând accesa conținutul, sau să aibă probleme de accesare a conținutului pentru care site-ul nu poate fi făcut în niciun fel răspunzător.

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor și ulterior pe durata termenului de prescripție aplicabil. După încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime în măsura în care va fi necesară utilizarea acestora în scopuri de cercetare științifică sau statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal poate fi reprezentat de consimțământul tău. În această situație, Site-ul trebuie să fie în măsură să demonstreze că tu ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor personale. În acest sens, înainte de acordarea consimțământului, Site-ul te informează cu privire la acest lucru. Tu ai dreptul de a-ți retrage în orice moment consimțământul, cu precizarea că aceasta nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Datele cu caracter personal ale minorilor (cum ar fi: numele și prenumele, parola, adresa, numărul de telefon, unitatea de învățământ, alte date cu caracter personal ale acestora, datele cu caracter personal ale membrilor de familie, nu vor fi prelucrate de către Site, fără acordul prealabil al părinților/reprezentanților legali ai acestora.

Drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute în GDPR, sunt următoarele:

 • dreptul de informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificarea datelor;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea datelor;
 • dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a te adresa autorității competente în domeniul protecției datelor cu caracter personal și instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, te poți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de email hello@bright-kite.ro. În cerere, se va preciza dacă se dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar și adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea în mod personal.

Te rugăm să reții că:

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării tale în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în condițiile legii, în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Dacă depunem toate eforturile și nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a te putea identifica, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.